Oграден кол към бетон

Планка за монтаж на кол към бетон

метална конструкция за огради 1

7,65 лв./бр.

Колове за ограда

метална конструкция за огради 2

1.5m – 24,62 лв.
2.0m – 31,56 лв.
2.5m – 38,48 лв.

Капачка за горната част на кола за ограда

метална конструкция за огради 3

1,04 лв./ бр

Монтаж на гредите за оградата

Планка за монтаж на хоризонталните греди към кола

метална конструкция за огради 4

7,65 лв./ бр.

Хоризонтални греди за оградата

метална конструкция за огради 5

13,80 лв./ бр.

Капачка за хоризонталните греди на оградата

метална конструкция за огради 6

0,86 лв./ бр.

Планка за удължаване хоризонтални оградни греди

метална конструкция за огради 7

7,65 лв./ бр.

Самопробивни и самонарезни винтове

метална конструкция за огради 8

4,96лв./ 50бр.

Магнитен накрайник вложка

инструмент за завиване на винтове

метална конструкция за огради 9

8,40 лв./ бр.

метална конструкция за огради 10

оградна конструкция