ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на ogradipro

ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на ogradipro мобилното приложение ogradipro, които уреждат правилата за използването на ogradi•pro и мобилното приложение ogradipro, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
1.1. “Бравопанел” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. “Асен Златаров” 30 и идентификационен номер по ДДС в България: BG201778134.

1.2. “Бравопанел” ЕООД администрира електронния магазин ogradi•pro, под формата на сайта ogradi•pro и щe бъде наричано за краткост по-долу ogradipro

1.3. Можете да се свържете с ogradipro на посочения по-горе адрес, на телефон 0899197474 или на и-мейл адрес .

2.ДЕФИНИЦИИ

2.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия ogradi•pro с еogradi•pro или друг търговец.

2.2 Продавач – ogradi•pro

2.4. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса ogradipro и неговите поддомейни

2.5. Платформата – Сайта или мобилното приложение ogradipro

2.6. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от ogradipro (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с ogradipro.

2.7. Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.

2.8. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на ogradipro за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от ogradipro

2.9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ogradipro и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

2.10. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

2.11. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката ogradipro или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

2.12. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

2.13. Съдържание – цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към ogradipro и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ogradipro и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
данни относно Продавач.

2.14. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

2.15. Транзакция – действието от страна на ogradipro по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

2.16. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия на ogradipro обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на
Платформата.
3.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3. ogradi•pro си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача.

3.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.5. ogradipro полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ogradipro уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

3.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от ogradi•pro се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

3.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на ogradipro от негово име.

4.2. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ogradi•pro уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

4.3. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

4.4. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

5.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

5.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

52. ogradipro може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него за определен период от време.

5.3. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

5.4. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

6. ПОРЪЧКА

6.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

6.2. Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

6.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ogradipro във връзка Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

6.5. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на ogradipro и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

6.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

6.7. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от ogradipro в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ogradipro. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне ogradipro Продукта на адрес: Русе, ул. Потсдам 15 „Бравопанел ЕООД, като междувременно уведоми Продавача за това на или на посочените в Сайта телефони.

6.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

6.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

6.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от ogradipro, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

7. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

7.1. Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Купувача и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

7.2. при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

8. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

8.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

8.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от ogradipro на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

8.3. Клиентът/Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

8.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

8.5. ogradipro издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от ogradipro. Клиентът е съласен да получава такава фактура на електронния си адрес

9. ДОСТАВКА НА СТОКИ

9.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

9.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в праткатане се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

9.3. (1) ogradi•pro ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от ogradipro се намират на на всяка продуктова страница на Платформата, под снимките на продукта

(3) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се поставят в количката.

 

10. РЕКЛАМАЦИИ

10.1. При установени липси или несъответствия по поръчка, рекламации се приемат в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на стоките

11. ГАРАНЦИИ
10.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

11.2. Гаранционните сертификати, издадени от ogradipro, ще се изпращат на Купувача в електронен формат на посочения от Купувача и-мейл адрес и чрез добавянето им в акаунта на Купувача. В последния случай Купувачът ще разполага със запис в Акаунта си на издадените му от ogradipro гаранционни сертификати, като може да ги запамети или архивира във всеки един момент.

12.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

12.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

13.ОТГОВОРНОСТ

13.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.