Калколатори за огради

Цената на един метър ограда е около 22 лева

За да направите точна сметка вземете предвид следните детайли на оградата:

Разстоянието между дъските на оградата може да бъде различно, но практиката показва, че то не трябва да надвишава 5 см. при еднолицевите огради и 8 см. при двулицевите.

монтаж на огради

За да определим дължината на оградата, трябва от линията на цялото ограждение да махнем ширината на портите и зидовете, ако има такива.

При двулицевите дървени огради дъски се монтират шахматно или симетрично.

От броя на оградните дъските зависи здравината и естетическият вид на оградата. След като знаем дължината на оградата и какво е разстояние между дъските, вече можем да определим точният брой на дъските за нашата ограда.

Използвайте нашият калкулатор за да изчислите броя и цената на дъските за оградата

Калколатори за огради

Огради цени. Количествено-стойностна сметка на оградата

За да направите точна сметка вземете предвид следните детайли на оградата:

Разстоянието между дъските на оградата може да бъде различно, но практиката показва, че то не трябва да надвишава 5 см. при еднредовите огради и 8 см. при двуредовите.

Огради цени. Количествено-стойностна сметка на оградата 1

За да определим дължината на оградата, трябва от линията на цялото ограждение да махнем ширината на портите и зидовете, ако има такива.

При двуредовите дървени огради дъски се монтират шахматно или симетрично.

От броя на оградните дъските зависи здравината и естетическият вид на оградата. След като знаем дължината на оградата и какво е разстояние между дъските, вече можем да определим точният брой на елементите за вашата ограда.

Ако нямате конструкция за оградата?

Може да изчислите конструкцията си с нашият калкулатор >>>

Използвайте нашият калкулатор за да изчислите броя и цената на дъските за оградата


Вашите изчисления ще се запазят, когато се върнете на тази страница 🙂